"Laddar..."
  • Vi hjälper dig genomföra din
    lokalförändring.

Vi är ett fastighetskonsultföretag som fokuserar på att företräda hyresgäst vid alla typer av lokalförändringar.

Våra tjänster

Tjänster

Adminicon är involverade i hyresgästanpassningsfasen i de andra delarna av lokalförändringsprocessen tar vi hjälp av och samarbetar med erfarna aktörer i branschen.

En lokalförändring kan innebära en stor möjlighet för ditt bolag

En lokalförändring kan innebära en nytändning för ert företag.

Adminicon ser till att lokalförändringen blir en smidig process.

Lokalförändringsfasen olika steg:

Behovsanalys

Vi hjälper er identifiera era behov och genomföra en behovsanalys.

Lokalsökning

Vi hjälper er hitta rätt lokal efter era behov.

Kontraktsförhandling

Vi sköter kontraktförhandling både med hyressvärdar och andra parter.

Hyresgästanpassning

Vi anpassar lokalen efter behovsanalysen.

Inflytt

Vi ser till att processen flyter på hela vägen in i mål.

about us

Om oss

Ett tryggt stöd i lokalförändrings-
processer

Adminicon är ett fastighetskonsultföretag som företräder hyresgäst vid alla typer av lokalförändringar. Vi har mångårig erfarenhet, goda referenser samt kompetensen att genomföra er lokalförändring.

Det finns flera skäl flytta företaget till en ny adress. För många verksamheter handlar det om förändrade arbetssätt och en växande organisation. För andra är kostnadseffektiva lokaler det primära.

En bra lokal är både funktionell och effektiv, den skall skapa förutsättningar för effektiv kommunikation och samverkan. Den ska dessutom erbjuda en trevlig atmosfär och vara skön att arbeta i. Lokalen bör också spegla och stödja både verksamheten och dess varumärke.

Adminicon leder er genom projektet olika delar och ser till att alla utmaningar och möjligheter hanteras på smidigast möjliga sätt.

Vi tar uppdrag.

Kontakta oss idag för att diskutera era kommande lokalförändringsbehov.