ENG

 Tjänster Minimize


Vi ser till att ni får rätt stöd i alla former av lokalförändringsprocesser. Det kan innebära allt från rådgivning till totalansvar för ett lokalförändringsprojekt.

Lokalförändringsprocessens huvudsakliga delar
Lokalförändringsprocessen kan indelas i nedanstående delar:
- Behovsanalys

- Lokalsökning

- Kontraktsförhandling

- Hyresgästanpassning

- Inflytt

Adminicon är projektledare och är involverade i hyresgästanpassningen. I de andra delarna av lokalförändringsprocessen tar Adminicon hjälp av erfarna aktörer i branschen, allt för att uppnå de i förväg uppsatta projektmålen

  
 Kontakta oss

Adminicon AB
Mäster Samuelsgatan 36
Stockholm 111 57
info@adminicon.comTel: +46(0) 735 19 99 91

  
Copyright 2011 by Adminicon AB